Ophelia.jpg

Ophelia, 2017 Neon on Mixed Media 79 ½”h x 48”w

Ophelia, 2017 Neon on Mixed Media 79 ½”w x 48”h

Freedom, 2017 Neon on Mixed Media 79 ½”h x 48”w

Freedom, 2017 Neon on Mixed Media 79 ½”h x 48”w

Farewell to Arms, 2017 Neon on Mixed Media 79 ½”h x 48”w

Farewell to Arms, 2017 Neon on Mixed Media 79 ½”h x 48”w

Stardom, 2017 Neon on Mixed Media 79 ½”h x 48”w

Stardom, 2017 Neon on Mixed Media 79 ½”h x 48”w

Ophelia, 2017, Neon on Mixed Media 79 ½”h x 48”w